เมื่อ 26 พ.ค.53 พ.ท.ยุทธนา  มีเจริญ  ผบ.ร.2 พัน.2 รอ. ได้นำกำลังพล ร้อย.รส.ที่ 2 ( ร.2 พัน.2 รอ. ) รับฟังโอวาทและกล่าวสต้อนรับกำลังพลที่กลับจากการปฏิบีติหน้าที่ ร้อย.รส.ที่ 2 จาก พ.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผบ.ร.2 รอ.
ณ หน้า บก.ร.2 รอ.

 

 

 


 [ หน้าหลัก / ภาพกิจกรรมทั้งหมด  ] 

ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล ร.2 พัน.2 รอ.
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
ค่ายจักรพงษ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร.037- 475277