เมื่อ 25 พ.ย.54 พ.ท.ปรมาธร  บุนนาค ผบ.ร.2 พัน.2 รอ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของ
กำลังพลครอบครัว หน่วย ร.2 พัน.2 รอ. ระดับ อนุบาล - ประถม - มัธยม - อนุปริญญา และปริญญาตรี ณ
อาคารพลศึกษา ร.2 พัน.2รอ. หลังพิธีมอบทุนการศึกษามีการรับประทานอาหารร่วมกัน ระหว่างกำลังพลและบุตร

 

 

 

หน้าหลก / ภาพกิจกรรมทั้งหมด  ] 
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล ร.2 พัน.2 รอ.
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
ค่ายจักรพงษ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร.037- 475277